23-25 maja 2018 puławy / kazimierz dolny

rozwój firm sektora msp

Doroczna Konferencja SOOIPP

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXIX Dorocznej Konferencji SOOIPP „Rozwój firm sektora MSP – metody – instrumenty – rezultaty”, która odbędzie się w dniach 23-25 maja 2018 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Tegoroczną Konferencję organizujemy wspólnie z Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym.

Jej celem będzie dyskusja nad aktywnym wsparciem rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP przez Instytucje Otoczenia Biznesu i wypracowanie propozycji kierunków działań zwiększających skłonność przedsiębiorstw do aktywnego rozwoju.

Tematami przewodnimi konferencji będą zagadnienia związane powstawaniem i rozwojem innowacyjnych przedsiębiorstw. Ostatnie dwa lata realizacji polityki gospodarczej oraz dystrybucji funduszy strukturalnych wskazują na nowe wyzwania, którym trzeba będzie sprostać dla osiągnięcia założonych rezultatów rozwoju polskich przedsiębiorstw. Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości mogą i powinny być istotnym elementem wsparcia przedsiębiorstw z sektora MSP w ich rozwoju. Chcemy poruszyć tematy związane zarówno ze start-upami i akceleracją innowacyjnych projektów jak i te dotyczące uwarunkowań niezbędnych do rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP. Nie zabraknie również przykładów zagranicznych dobrych praktyk w tym zakresie.

Udział w Konferencji wezmą polscy i zagraniczni managerowie, eksperci ze środowiska biznesu, ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, przedstawiciele administracji samorządowej i publicznej.

W czasie konferencji, po raz ósmy, wręczymy nagrody laureatom organizowanego przez SOOIPP konkursu InnoFirma „Parkowe Orły”.

Obok debat i dyskusji panelowych zaplanowaliśmy tematyczne sesje warsztatowe służące podnoszeniu kompetencji pracowników Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości.

Tegoroczna Konferencja będzie miała również aspekt naukowy. Zapraszamy więc autorów prac doktorskich do zgłaszania prezentacji opartych na rezultatach przeprowadzonych badań nad ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości. Opiekę merytoryczną nad sesją poświęconą tej tematyce objęli pp. prof. Piotr Niedzielski i prof. Dariusz Trzmielak. Druga sesja będzie poświęcona dobrym praktykom w wspieraniu rozwoju przedsiębiorstw w Ośrodkach. Dla autorów najciekawszych prezentacji w ramach obu sesji przewidujemy nagrody, wszyscy autorzy zostaną zaproszeni do opracowania artykułów, które zostaną opublikowane w „SOOIPP Annual 2018”.

Wierzymy, że Państwa obecność na XXIX Konferencji SOOIPP przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów, wymiany ciekawych doświadczeń i będzie inspiracją dla wspólnych przedsięwzięć na rzecz innowacyjnej działalności w Państwa ośrodkach.

Dołożymy wszelkich starań, aby charakter tegorocznej Konferencji był wyjątkowy.

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy