23-25 maja 2018 Puławy / Kazimierz dolny

rozwój firm sektora msp

zgłoś się

Organizatorzy

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce od 1992 roku wspomaga powstawania i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw i regionów, poprzez merytoryczne oraz organizacyjne wsparcie kadry zarządzającej instytucjami otoczenia biznesu w Polsce.

Cele Stowarzyszenia to między innymi:

Członkami stowarzyszenia są przedstawiciele środowisk IOB, administracji publicznej, uczelni i przedsiębiorcy, wśród członków wspierających są przede wszystkim ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, uczelnie i przedsiębiorstwa. Grono członków indywidualnych i wspierających to ponad 200 osób fizycznych instytucji z całego kraju. Ponadto SOOIPP posiada kilkudziesięciu partnerów formalnych i nie formalnych zarówno polskich jak i zagranicznych.

SOOIPP dysponuje silnym zapleczem eksperckim, która realizuje szereg działań na rzecz środowiska instytucji otoczenia biznesu:

Stowarzyszenie pełni funkcję sieci koordynującej i inspirującej osoby oraz organizacje wspierające szeroko rozumianą przedsiębiorczość, innowacyjność, transfer technologii i rozwój regionalny. Jest silnie zaangażowane we wdrażanie standardów działania ośrodków innowacji, udzielając wsparcia ośrodkom w ich rozwoju. Utrzymuje stałe kontakty robocze z ponad 600 ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości, w tym ze zdecydowaną większością parków i inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii, inkubatorów przedsiębiorczości, centrów innowacji, funduszy pożyczkowych oraz ośrodków szkoleniowo-doradczych.

Puławski Park Naukowo-Technologiczny

Puławski Park Naukowo-Technologiczny utworzony w 2012 roku jest nowoczesnym obiektem składającym się z trzech dwukondygnacyjnych skrzydeł o łącznej powierzchni 12132 m kw. Park dysponuje lokalami biurowymi z całą infrastrukturą umożliwiającą prowadzenie badań oraz wdrożenie innowacji. Dodatkowym atutem jest położenie inwestycji na terenie bardzo dobrze rozwiniętego przemysłu, w sąsiedztwie pięciu instytutów naukowych w Puławach.

Puławski Park Naukowo-Technologiczny znajduje się w niewielkiej odległości od obwodnicy, która ma połączyć Warszawę z Lublinem.

Głównym celem stawianym przed projektem jest: Ożywienie gospodarcze w regionie poprzez skuteczne wdrażanie rozwiązań w zakresie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

Dzięki utworzeniu Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego możliwe jest osiągnięcie następujących celów:

Podmiotem działalności Spółki jest realizacja zadań związanych z rozwojem przedsięwzięć innowacyjnych na terenie gminy Miasto Puławy, w szczególności:

Utworzenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego przyczyniło się do powstania i udostępnienia nowoczesnej, atrakcyjnej bazy lokalowej, niezbędnej dla podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej opartej w szczególności na nowoczesnych technologiach. Jest to zatem miejsce praktycznej współpracy instytucji naukowo – badawczych, uczelni wyższych oraz firm produkcyjnych w zakresie prowadzenia badań nad nowoczesnymi technologiami i produktami rynkowymi i ich transferu do procesów produkcyjnych.