23-25 maja 2018 Puławy / Kazimierz dolny

rozwój firm sektora msp

zgłoś się

Prelegenci

Panel dyskusyjny: Współpraca dużych przedsiębiorstw z podmiotami z sektora MSP – czy i jakie niesie zmiany w firmach ?

Włodzimierz Kuc

Zastępca Dyrektora Działu Komercjalizacji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Absolwent studiów psychologicznych oraz prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiował także stosunki międzynarodowe oraz prawo na Durham University w Wielkiej Brytanii. Ukończył również Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez wykładowców The Catholic University of America, Columbus School of Law z Waszyngtonu. Od kilku lat współpracuje z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, obecnie odpowiada za instrumenty wsparcia prac B+R kierowane do startupów.

Roberto Volpe

Junior adviser at the DG for Industrial Policy,

has been working with the Directorate General for Industrial Policy of the Italian Ministry of Economic Development (Mise) since early 2016. He is a member of the team responsible for monitoring and implementing the "Italian Startup Act", the national policy to support innovative startups and SMEs based in the country. He co-authored two editions of the Annual Report of the Minister of Economic Development to Parliament on the Italian Startup Act (2016, 2017) and the Mise-Istat (National Institute for Statistics) report "Startup Survey 2016 - the first survey on innovative startups in Italy" (2018).

Email: roberto.volpe.ext@mise.gov.it

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/volperob/?locale=en_US

Paweł Bochniarz

Pawel is a serial entrepreneur, advisor, mentor, and expert in commercialization of new technologies.

Pawel’s current role is Chairman of MIT Enterprise Forum Poland. MIT Enterprise Forum (MITEF) is a global organization of dedicated professionals with local chapters, affiliated with the Massachusetts Institute of Technology (MIT). MIT EF helps early-stage technology entrepreneurs succeed faster through relevant and practical programming and content to help them tackle real-world challenges.

In Poland MIT EF operates the largest acceleration program for deep-tech startups. By the end of 2017 over 70 early stage firms will have gone through the program.

Previously Pawel worked i.a. as the Innovation Advisory Director at PwC. In this capacity Pawel co-operated with public research institutions and technology startups in Poland to help commercialize their IP. In the years 2008-2010 Pawel also was a Member of the Advisory Board of the Prime Minister of Poland, co-ordinating preparations of the first Report on the National Intellectual Capital of Poland.

Pawel is also a Partner at ValueTech – a seed-stage venture capital fund and sits on investment boards of two university gap funds in Poland.

Pawel is a co-founder of Coalition For Polish Innovations – a public-private partnership established in 2015 to develop the Polish innovation Ecosystem

Pawel is an alumnus of Economics studies at the University of Warsaw. He also completed the Advanced Management Program at IESE Business School. Expert and Adviser experienced within the field of startups creation and acceleration.

Marek Gozdera

Specjalista w Departamencie Promocji i Wspierania Innowacyjności Urzędu Patentowego RP. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: administracja publiczna). Doktorant w zakresie nauk o polityce na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Od kilku lat działa na rzecz promocji własności intelektualnej i podnoszenia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

Magdalena Jabłońska

Doradza korporacjom w obszarze budowania modeli współpracy w ramach ekosystemu innowacji oraz w działalności akceleracyjnej. Doradza przedsiębiorcom w opracowywaniu modeli biznesowych innowacyjnych przedsięwzięć i strategii ich komercjalizacji i finansowania. Wspiera młode firmy technologiczne – Startupy w rozwoju modeli biznesowych, budowaniu strategii sprzedaży. Facylituje współpracę startupów z korporacjami i funduszami VC w ramach programu akceleracji.

Zdobywała doświadczenie (13 lat) w zespołach doradzających w obszarze innowacji i B+R oraz pozyskiwania zachęt inwestycyjnych na tę działalność przedsiębiorstw, pracując m.in. w firmach doradczych Deloitte oraz PwC.

Ma doświadczenie w budowaniu strategii badawczo-rozwojowej (B+R), organizacji funkcji i procesów B+R+I oraz zarządzania własnością intelektualną przedsiębiorstw.

Obecnie Dyrektor Operacyjna Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej, organizatora programów akceleracji dla młodych firm technologicznych z Polski – MIT Enterprise Forum Poland oraz zagranicznych Bridge 2 Mass Challenge Warsaw.

Rafał Kalisz

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od początku swojej kariery związany FIBRAIN (daw. ELMAT). Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa firmy FIBRAIN oraz Wiceprezesa firmy ZEMEW. Przez lata pracy odpowiedzialny był za kreowanie pomysłów i ich realizację przy wykorzystaniu funduszy unijnych, opiekę nad kluczowymi klientami firmy, usprawnianie procesów funkcjonowania przedsiębiorstwa, ustalania planów sprzedaży i realizację celów działu sprzedaży. Obecnie zajmuje się wyznaczaniem wizji rozwoju firmy, bieżącym zarządzaniem całością grupy i nadzorem działów sprzedaży oraz działów strategicznych firmy. Jest także autorem wielu analiz i artykułów techniczno-ekonomicznych dotyczących rozwoju nowych Systemów Światłowodowych. Uczestnik wielu paneli eksperckich zarówno w Polsce jaki i zagranicą.

Marcin Konkol

Dr hab. Marcin Konkol ukończył w 2001 roku studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień doktora uzyskał w 2005 roku na Uniwersytecie Martina Lutra w Halle-Wittenberdze (Niemcy). W latach 2006-2008 pracował naukowo na RWTH Aachen, a w okresie od 2008 do 2010 roku był zatrudniony w Petrochemicals Research Laboratory w Sumitomo Chemicals Co. Ltd. (Sodegaura, Japonia). Od 2010 roku pracuje jako adiunkt w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, gdzie od 2015 roku pełni funkcję Sekretarza Naukowego. W 2017 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Stypendysta Socrates-Erasmus na University of East Anglia i John Innes Centre w Norwich.

Karl J. Schmidt

Karl J. Schmidt absolwent Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu na kierunku matematyki technicznej specjalizacja - matematyka ekonomiczna oraz Uniwersytetu Wiedeńskiego, kierunek prawa. W 1982 roku otrzymał tytuł doktora nauk prawnych.

W latach 1980 - 1981 pracował w Austriackiej Izbie Gospodarczej w Wiedniu, w Departamencie Handlu Zagranicznego. W latach 1981 – 1984 pełnił funkcję Attaché Handlowego Ambasady Austrii w Warszawie. W kolejnych latach sprawował funkcję Attaché Handlowego na placówkach w Nowym Jorku, USA oraz New Delhi, Indie odpowiadając także za relacje gospodarcze z Nepalem, Bangladeszem, Sri Lanką i Bhutanem. W latach 1991 – 1993 był Zastępcą Dyrektora ds. Internacjonalizacji i Transferu Technologii w Austriackiej Izbie Gospodarczej w Wiedniu. W latach 1993 - 1997 pełnił funkcję Radcy Handlowego Ambasady Austrii w Bangkoku, Tajlandia i był odpowiedzialny za stosunki gospodarcze z Mjanmą, Laos, Kambodżą oraz Wietnamem. W roku 1997 rozpoczął pracę jako Dyrektor Departamentu Ameryki Północnej w Austriackiej Izbie Gospodarczej w Wiedniu, we wrześniu 1998 roku przejął funkcję Dyrektora Departamentu Azji i Pacyfiku. W latach 2001 – 2008 pełnił funkcję Radcy Handlowego Ambasady Austrii w Toronto, Kanada następnie w latach 2008 – 2014 Radcy Handlowego Ambasady Austrii w Hadze, Holandia. Od sierpnia 2014 roku jest Radcą Handlowym Ambasady Austrii w Warszawie. Jego działalność zawodowa koncentruje się wokół tematów innowacyjności, Smart City, gospodarki kreatywnej, ochrony środowiska i zrównoważonej mobilności oraz przemysłu spożywczego, zwłaszcza ekologicznych produktów spożywczych. W tych obszarach istnieją doskonałe możliwości współpracy firm austriackich z polskimi przedsiębiorstwami i instytucjami naukowymi.

Kamil Smerdel

Kamil Smerdel - dziennikarz TVP INFO i TVP3 LUBLIN. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie oraz Filologii Polskiej o specjalnoœci redaktorsko-medialnej i podyplomowych studiów logopedycznych na UMCS w Lublinie. Z mediami zwišzany od ponad dziesięciu lat. Oprócz pracy w programach informacyjnych Telewizji Polskiej bierze udział także w realizacji dokumentalnych filmów historycznych.

Marek Winkowski

Wiceprezes zarządu dyrektor d.s. inwestycji, badań i rozwoju Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. Absolwent Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Gdańskiej. Z WPT S.A. związany od momentu utworzenia Grupy Inicjatywnej powołanej w celu utworzenia Parku Technologicznego we Wrocławiu w 1996 r./ W latach 1998-2000 był pierwszym prezesem zarządu WPT. /. W okresie od ukończenia studiów do 1990 r. pracował jako inżynier budowy, projektant, specjalista d.s. wdrażania nowych technologii przy realizacji wielu inwestycji ( m. innymi KWB Bełchatów, Zakład Produkcji Wody dla Wrocławia). Od 1990 aktywnie zaangażowany w zmiany ustrojowe, radny Rady Miejskiej Wrocławia I- kadencji pracuje w komisji planowania przestrzennego i komisji infrastruktury miejskiej. W latach 1995 - 2004 pełni funkcje dyrektora Wydziału Inicjatyw Gospodarczych i Wydziału Rozwoju Gospodarczego UM we Wrocławiu kierując wieloma oryginalnymi projektami miasta (park technologiczny, obligacje komunalne, FUTURALLIA).W latach 1994 – 2004 członek kilku rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa ( przewodniczący rady nadzorczej MPWiK) oraz konsultant lokalny Banku Światowego. Od 2004 r. wiceprezes zarządu –dyrektor d.s. inwestycji badań i rozwoju Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A., w ramach swoich obowiązków kieruje największymi projektami realizowanymi przez WPT S.A. Od maja 2008 r . sekretarz a od 19.05 2011wiceprezes i członek zarządu SOOIiPP. Ponadto przewodniczący komitetu sterującego klastra NUTRIBIOMED, członek komitetu sterującego klastra MEGA-NANO ENERGII, członek Rady Gospodarczej województwa Dolnośląskiego, uczestnik wielu szkoleń krajowych i zagranicznych ( USA, Niemcy), autor i współautor artykułów i poradników na tematy związane z parkami i inkubatorami technologicznymi oraz procesami inwestycyjnymi.

Debata: Doświadczenia z realizacji wspólnych innowacyjnych projektów przez duże i małe firmy

Lech Schimmelpfennig

Absolwent Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł mgr. inż. inżynierii chemicznej – inżynieria chemiczna i procesowa, Politechniki Łódzkiej – studia podyplomowe z bezpieczeństwa procesów chemicznych oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie – tytuł MBA dla inżynierów.

Obecnie jest głównym specjalistą ds. rozwoju technologii i produktów w Grupie Azoty PUŁAWY. Z puławską spółką związany jest od 1991 roku – pracował na różnych stanowiskach, m.in. w latach 2006-2009 pełnił funkcję członka zarządu, w latach 2011-2012 został oddelegowany do pełnienia obowiązków dyrektora technologii i rozwoju – doradcy zarządu w spółce zależnej Grupy Azoty PUŁAWY tj. w Gdańskich Zakładach Nawozów Fosforowych FOSFORY​ Sp. z o.o. Od 2012 r. związany jest z obszarem rozwoju spółki – zajmuje się funduszami rozwojowymi, prowadzi nadzór, dobór wykonawców, kieruje projektami badawczymi i rozwojowymi, przygotowuje wnioski o dofinansowanie projektów w zakresie prac badawczych i rozwojowych, kieruje projektami B+R.

Tomasz Szymajda

Radca Prawny. Obecnie Prezes Zarządu Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. Poprzednio zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz rzecznik prasowy Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie. Posiada doświadczenie jako trener i wykładowca. Wieloletni praktyk w stosowaniu ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy prawo budowlane a także ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

Członek zarządu – skarbnik stowarzyszenia „Puławskie Towarzystwo Tradycji Narodowych”.

Debata: co powoduje, że polskie MSP nie są zainteresowane rozwojem?

Dariusz Brzeziński

  • Członek Rady Fundacji Inventity Foundation.
  • Ekspert w dziedzinie doradztwa strategicznego, komercjalizacji technologii, skalowania i transformacji organizacyjnej firm oraz pozyskiwania kapitału
  • Nadzorował i współuczestniczył w kilkudziesięciu inwestycjach w innowacyjne start-upy w wielu branżach
  • Doradzał i współpracował z kilkunastoma parkami technologicznymi i inkubatorami przedsiębiorczości w zakresie rozwoju innowacyjnych technologii i start-upów jako coach, mentor i doradca
  • Autor i współautor kilkudziesięciu wdrożonych strategii zmian i rozwoju przedsiębiorstw oraz kompleksowych programów restrukturyzacji w różnych sektorach, w tym: chemicznym, energetycznym, finansowym, ICT, ochronie zdrowia
  • Certyfikowany trener i doradca Strategic Planning and Performance Management- Metodologii Prof. Erica Framholtza - wybitnego wykładowcy z Uniwersytetu UCLA w Kalifornii oraz praktyka biznesu, współtwórcy sukcesów wielu globalnych firm.

Przez ostatnie kilkanaście lat zasiadał na stanowiskach menedżerskich i był Członkiem Zarządu w wiodących firmach doradczych, informatycznych i inwestycyjnych.

Od 1991 do 2000 roku pracował w grupie Ernst & Young Polska, początkowo jako szef Działu Doradztwa Rynkowego, a następnie jako Starszy Menedżer i Szef Działu Strategii i Usprawnień Operacyjnych. W okresie od 2001 do 2005 roku był Wiceprezesem i Dyrektorem ds. Operacyjnych spółki Capgemini Polska. W roku 2006 został Wiceprezesem firmy Doradztwo Gospodarcze DGA. Od 2006 r. Partner w Polish Investment Fund. Od 2010 r. Członek Rady Fundacji Inventity Foundation.

Posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie przy realizacji projektów strategicznych oraz z zakresu corporate finance zarówno dla start-upów i firm sektora MŚP jak też dla korporacji międzynarodowych, m.in. z listy Fortune 500 oraz czołowych firm polskich.

Prof. UAM dr hab. Jacek Guliński

Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, chemik, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w chemii krzemoorganicznej oraz zagadnieniach związanych z transferem innowacji i technologii, polityką innowacyjną, relacjami nauki z gospodarką oraz komercjalizacją wyników prac badawczych. Autor i współautor wielu monografii, publikacji naukowych, patentów oraz zgłoszeń patentowych. Profesor Wydziału Chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1973 otrzymał tytuł mgr chemii (Wydział Chemii UAM), a w 1978 r. inżyniera ogrodnictwa (Akademia Rolnicza, Poznań). W roku 1983 uzyskał stopień doktora nauk chemicznych (Wydział Chemii UAM), a w 1996 r. stopień doktora habilitowanego. W latach 1995-2008 pełnił funkcję z-cy Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM - pierwszego parku naukowo-technologicznego w Polsce. W latach 1999-2005 pełnił funkcję Prezesa  Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, a w latach 2004-2008 Kierownika Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM. Od września 2008 do stycznia 2012 roku był Prorektorem UAM ds. programów europejskich i współpracy z gospodarką w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2012 – 2014 jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzialny był m.in. za politykę rozwoju i innowacyjności, a także sprawy związane ze współpracą nauki z gospodarką oraz programowaniem funduszy europejskich w perspektywie 2014- 2020. Od stycznia 2015 pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo- Technologicznego Fundacji UAM. Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Paweł Lulewicz

Wiceprezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o.

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie we wspieraniu firm na każdym etapie ich rozwoju.

W latach 2007-2011 odpowiedzialny był za pozyskiwanie inwestorów w warmińsko-mazurskiej specjalnej strefie ekonomicznej. W latach 2011-2017 tworzył od podstaw struktury pierwszego na terenie tego województwa parku technologicznego w Elblągu.

Uczestniczył w realizacji wielu projektów z zakresu transferu wiedzy do przemysłu, efektem czego były nowe rozwiązania technologiczne. Aktywnie wspiera młode firmy technologiczne w obszarach networkingu, pozyskiwania finansowania oraz usług B+R.

Pod jego kierownictwem  Elbląski Park Technologiczny uzyskał certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie działalności laboratoryjnej, który stał się wzorcem dla innych laboratoriów parkowych w Polsce.

Jest absolwentem filologii rosyjskiej. Doświadczenie praktyczne uzupełniał ukończonymi studiami w zakresie kompetencji menedżerskich, rachunkowości oraz zarządzania procesem transferu technologii w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej.

Marzena Mażewska

Konsultant, trener, specjalistka z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorczością, instrumentami wsparcia dla innowacji. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie dla MSP oraz instytucji otoczenia biznesu w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego. W latach 1996–1998 ekspert Projektu Banku Światowego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, a w latach 2000–2007 i 2012 - 14 ekspert Programu Rozwoju Ekonomiki i Przedsiębiorczości Fundacji Open Society Institute w Nowym Jorku. Koordynatorka i współrealizatorka kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych projektów związanych z rozwojem sektora MSP i instytucji otoczenia biznesu. Posiada ponad 20 lat doświadczeń w realizacji projektów badawczych oraz aplikacyjnych w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej. Autorka i realizatorka kilkudziesięciu programów edukacyjnych dla przedsiębiorców i kadry ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Autorka i współautorka ponad 90 publikacji, analiz, ekspertyz i opracowań na temat przedsiębiorczości, tworzenia i zarządzania ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości, ich strategii rozwoju, oraz rozwoju regionalnego. Wieloletni członek władz Stowarzyszenia Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, od 2012 Prezes Zarządu SOOIPP, od 2013 członek Rady Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Od 2015 Członek Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, wiceprezes zarządu Izby

Marta Leśniak

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej – kierunki: Finanse i Bankowość oraz Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne. Pracownik resortu rozwoju regionalnego od 2004 roku. W tym czasie była odpowiedzialna za rozliczanie Phare SSG, kwestie finansowania i rozliczeń oraz kontroli i audytów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 oraz Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013. W latach 2008-2011 zastępca rzecznika dyscypliny finansów publicznych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych rozpatrywanych przez Resortową Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Rozwoju Regionalnego. Obecnie zastępca dyrektora Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych, odpowiedzialna za koordynację wsparcia w ramach działań RPO skierowanych na B+R+I, przedsiębiorczość, oraz działań środowiskowych. Odpowiada za finansowanie RPO. Zajmuje się również kwestiami finansowania przedsięwzięć z zakresu polityki rozwoju w regionach, w szczególności finansowaniem inwestycji JST z dotacji celowych budżetu państwa oraz wsparciem zwrotnym (instrumenty finansowe, pomoc zwrotna).

Marta Mizak

Marta Mizak pełni funkcję Eksperta w Departamencie Innowacji, gdzie zajmuje się między innymi sektorem centrów usług biznesowych, wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na uczelniach wyższych oraz rozwojem ekosystemu startupów w Polsce. Obecnie wspiera również merytorycznie proces tworzenia polityki wobec Instytucji Otoczenia Biznesu. Z ramienia MPiT jest odpowiedzialna również za organizację spotkań i warsztatów dla różnych grupy interesariuszy, które mają na celu wymianę doświadczeń w kwestii wzrostu innowacyjności.

W Ministerstwie Rozwoju zajmowała się wdrażaniem metodyki zarządzania projektami. Posiada także doświadczenie zawodowe w sektorze centrów usług biznesowych, gdzie zajmowała się transferem procesów finansowych.

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku na kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalizacją na Finanse Przedsiębiorstwa oraz Międzynarodowe Rynki Finansowe.

Łukasz Sztern

w latach 2008 – 2015 pracownik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w tym czasie koordynował działania i przedsięwzięcia PARP skierowane do wzmocnienia kompetencji pracowników ośrodków innowacji pn. „Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu”. Realizował działania analityczne dotyczące działalności i efektywności IOB – takie jak Benchmark Parków Technologicznych. Ze strony PARP współpracował z zespołem redakcyjnym raportu „Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce”. Był pomysłodawcą i nadzorował inicjatywy PARP dotyczące budowania standardów zarządzania ośrodkami innowacji oraz jednolitą metodologią badania potrzeb i monitorowania satysfakcji klientów IOB. Od 2016 r. kieruje pracami Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej. Działanie inkubatora skierowana jest na wzmacnianie społeczności akademickiej i młodych przedsiębiorców w Warszawie poprzez dostarczenie im kompleksowej oferty usług pozwalających na weryfikację, rozwój i skalowanie pomysłów biznesowych i firmy typu startup.

Piotr Zakrzewski

Doktor nauk społecznych, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja administracja publiczna). Wykładowca w Instytucie Nauk Politycznych UW oraz Instytucie Politologii UKSW. Od marca 2016 r. zastępca dyrektora Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności w Urzędzie Patentowym RP. Autor kilkunastu publikacji z zakresu systemu politycznego Polski, jak również ochrony własności intelektualnej. Prowadzi szkolenia adresowane do różnych środowisk na temat ochrony i zarządzania dobrami niematerialnymi w organizacji.

Okrągły stół: Stymulanty rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP

Małgorzata Snarska-Świderska

Absolwentka Politechniki Łódzkiej oraz Międzynarodowej Szkoły Konsultantów Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadziła prace badawcze dla sektora energetyki w Instytucie Techniki Cieplnej w Łodzi. Doświadczenie w projektowaniu i realizacji inwestycji zdobyła jako projektant „BIPRO-BUMAR” Od 1992 roku zajmuje się funduszmi europejskimi dostępnymi w Polsce: Phare-Struder, Phare-RAPID i RAPID II – pełniąc jednocześnie funkcję kierownika Oddziału Rozwoju Przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta Łodzi. W latach 2001-2003 była ekspertem w programie Banku Światowego – Rural Development Programme współfinansującym projekty infrastrukturalne. W latach 2003-2004 kierowała pracami biura wdrażania funduszy strukturalnych w Urzędzie Marszałkowskim województwa łódzkiego.

Była ekspertem w zakresie funduszy strukturalnych oraz środków na finansowanie badań w ramach 7PR oraz wdrażania innowacji w Programie CIP. Pełniła funkcję Kierownika Biura Innowacji w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej w Warszawie. Pełniła funkcje delegata a następnie eksperta KE w Komitecie Programowym dla Programów: Research Potential, Regions of Knowledge and Coherent Development of Research Policies. W Programie Horyzont 2020 była odpowiedzialna za współpracę z KE w ramach schematów wsparcia H2020 – Teaming, Twinning i ERA Chairs. W Biurze Projektów Politechniki Łódzkiej, wspierała rozwój projektu ICRI-BioM oraz przygotowanie aplikacji do Międzynarodowych Agend Badawczych.

Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu rozwoju regionalnego, finansowania działań B+R, a także rozwoju parków technologicznych i inkubatorów akademickich. Zrealizowała szereg szkoleń w zakresie pozyskiwania środków finansowych na działalność badawczo-rozwojową, edukacyjną oraz z zakresu zarządzania projektami badawczymi. Jest jednym z członków – założycieli Stowarzyszenia SOOIPP.

Tomasz Paweł Chmal

Tomasz Chmal jest przedsiębiorcą, współzałożycielem spółki A-Sense- firmy start-up- działającej w branży chemicznej w Puławach. Od 2017 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. W latach 2006-2017 był adwokatem w Warszawie a od stycznia 2006 r., ekspertem ds. bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego państwa. W latach 2000-2017 współpracował z  kancelarią prawną White & Case w Warszawie. W latach 2005-2015 był ekspertem ds. energetycznych Instytutu Sobieskiego. Zajmował się wszelkimi aspektami prawnymi związanymi z energią elektryczną, ropą naftową i gazem oraz górnictwem. Doradzał przy kluczowych inwestycjach energetycznych, nabywaniu, zbywaniu firm oraz restrukturyzacji aktywów energetycznych. Reprezentował klientów przed organami regulacyjnymi, współpracował w tworzeniu strategii firm energetycznych, projektów aktów normatywnych oraz umów. Brał udział w szeregu procesach mediacyjnych w sektorze energetycznym.

Tomasz Chmal brał udział m.in. w takich transakcjach jak: przejecie aktywów Mazeikiu Nafta przez PKN Orlen oraz Geonafta przez Grupę Lotos na Litwie, współpracował przez szereg lat z PGNiG i KGHM w kwestiach kontraktowych, reprezentował inwestorów amerykańskich, kanadyjskich i francuskich w zakresie poszukiwania gazu łupkowego w Polsce. Prestiżowe rankingi takie jak Chambers Europe i Legal 500 EMEA wymieniały go wśród najlepszych prawników zajmujących się dziedziną „Energy & Natural Resources”. Tomasz Chmal jest absolwentem wydziału prawa UAM w Poznaniu, studiował prawo na Catholic Univeristy of America, Columbus School of Law w Waszyngtonie. Ukończył podyplomowe studia w zakresie strategii biznesu i elektroenergetyki na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz SGH. Odbył trzyletnie studia doktoranckie na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej (obecnie Akademia Sztuki Wojennej).

Tomasz Chmal jest autorem szeregu artykułów na temat sektora energetycznego i klimatu w polskich i zagranicznych dziennikach. Prowadził wykłady i szkolenia w zakresie europejskiego prawa energetycznego m.in. na ADA w Baku oraz surowców energetycznych m.in. w Berlinie, Budapeszcie, Londynie, Szanghaju i Waszyngtonie. Jako ekspert jest często zapraszany do głównych stacji telewizyjnych i radiowych oraz mediów zagranicznych. Występował na szeregu konferencjach energetycznych o charakterze biznesowym i naukowym.

Tomasz Chmal jest współzałożycielem Polskiej Izby Magazynowania Energii, członkiem Rady Fundacji Szkoła Liderów, pełni funkcję członka Komisji Nadzorującej budowę Centrum Opatrzności Bożej, współpracuje z Polską Akcją Humanitarną, Instytutem Tertio Millennio. W wolnym czasie wspina się w górach wysokich- ma na swym koncie wejścia na: Ojos del Salado, Elbrus, Ararat, Damawend, Kazbek, Mt. Blanc oraz porażki na Aconcagua i Piku Lenina.

Prorozwojowe narzędzia/instrumenty wsparcia

Aleksander Bąkowski

Od 2000-2013 związany z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK), jako konsultant i koordynator podprogramów 7 Programu Ramowego: „Regiony wiedzy” i „Badania na rzecz MŚP”. W latach 2009-2015 kierownik zespołu ekspertów europejskich projektów pomocy technicznej: wspomagającego integrację Ukrainy z Europejską Przestrzenią Badawczą oraz wspomagającego utworzenie centrum inkubacji i komercjalizacji biotechnologii (BIOCentrum) w Zagrzebiu. W latach 2003-2006 współpracował z Ministerstwem Gospodarki w zakresie programowania sektorowych programów operacyjnych funduszy strukturalnych oraz Ministerstwem Nauki i Informatyzacji w zakresie opracowania i oceny Regionalnych Strategii Innowacji. Ekspert w zakresie programów Unii Europejskiej, zwłaszcza Programów Ramowych i Funduszy Strukturalnych. Posiada piętnastoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami badawczymi i innowacyjnymi, realizacji projektów w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych, transferu technologii, wspierania przedsiębiorstw innowacyjnych. Konsultant w zakresie polityki innowacyjnej na poziomie krajowym i regionalnym oraz instrumentów wdrażania tej polityki; koordynator projektów krajowych i międzynarodowych w tym zakresie. Współautor raportów nt. stanu ośrodków innowacji i przedsiębiorczości (OIIP) w Polsce opracowywanych przez SOOIPP. Wieloletni wiceprezes SOOIPP, od 2017 przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Joanna Rudawska

Kierownik działu projektów rozwojowych i koordynator Energetycznego Centrum Nauki w Kieleckim Parku Technologicznym. Odpowiedzialna za nabór i selekcję lokatorów do parku, budowanie oferty szkoleniowo-doradczej i współpracę z uczelniami wyższymi. Animator międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych, z ponad 10 letnim doświadczaniem w zarządzaniu projektami międzynarodowymi (min. Central Europe, TEMPUS IV URBACT, INTERREG III B CADSES, ERASMUS+, NCBiR). Członek Świętokrzyskiej Rady Innowacji. Doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autorka publikacji dotyczących parków technologicznych i orientacji przedsiębiorczej firm.

Okrągły stół: Uwarunkowania środowiskowe rozwoju sektora MSP

Krzysztof Gulda

Fizyk, przedsiębiorca, strateg w sektorze publicznym i prywatnym, konsultant w firmach doradczych i organizacjach międzynarodowych. Aktualnie członek zarządu spółki celowej Uniwersytetu Warszawskiego – UWRC sp. z o.o. oraz członek Komitetu Naukowego COST. W przeszłości członek Komitetu Polityki Naukowej - ciała doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wiceprzewodniczący Komitetu Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Innowacji (ERAC) - ciała doradczego Rady UE i KE.

Posiada unikalne, wszechstronne doświadczenie zdobyte we wszystkich sektorach trójkąta wiedzy: prowadził własną firmę działającej z sukcesami w początkach nowego ładu gospodarczego w Polsce; brał udział w badaniach fizyki struktury jądra atomowego prowadzonych przez międzynarodowe zespoły badawcze w CERN; tworzył jedno z pierwszych w Polsce uniwersyteckich centrów transferu technologii przy Uniwersytecie Warszawskim. Przez ponad 10 lat kierował w nowatorski sposób strategicznymi departamentami w Ministerstwie Gospodarki, a później Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiadając m.in. za tworzenie polskiej polityki innowacyjnej oraz biorąc udział w reformie systemu nauki i szkolnictwa. Zarządzał opracowaniem i uruchomieniem wdrażania wieloletniej strategii rozwoju największej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej grupie kapitałowej przemysłu obronnego. Wielokrotnie brał udział lub przewodził międzynarodowym zespołom eksperckim przy OECD, ONZ, Radzie UE I KE, był zapraszany na misje eksperckie KE, ONZ i Banku Światowego do dawnych krajów Związku Radzieckiego (Mołdawia, Kirgistan, Kazachstan, Ukraina) i krajów powstałych po rozpadzie Jugosławii (Macedonia, Serbia).

Marek Cieślak

Marek Cieślak. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego (1984 r.). Radca prawny – od 1989 r. Ponad 20 lat doświadczenia w administracji publicznej, m.in. dyrektor Biura Senatu RP, wicewojewoda sieradzki, wiceprezydent Łodzi. Ponad 10 lat doświadczenia menadżerskiego, w tym: Prezes Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Wiceprezes Zarządu MPK, Prezes łódzkiego Bionanoparku oraz Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej. W 2008 r. otrzymał nagrodę "Profesjonalny Menedżer Województwa Łódzkiego".

Radny sejmiku województwa łódzkiego dwóch kadencji, twórca i obecnie Wiceprezes Stowarzyszenia Gmin Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, obejmującego swym zasięgiem 30 jednostek samorządu aglomeracji łódzkiej. Uczestniczył w pracach zespołów przygotowujących strategie rozwojów województwa łódzkiego, aglomeracji łódzkiej i Łodzi.

Dyskusja moderowana: Bariery w działaniu i rozwoju ośrodków innowacji

Anna Tórz

Ekspert ds. Innowacji i Monitorowania w Poznańskim Parku naukowo Technologicznym, wieloletni kierownik Działu Inkubacji i Obsługi Firm Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM. Realizuje i kieruje projektami z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, finansowanymi z funduszy strukturalnych i krajowych. Autorka publikacji z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, zarządzania inkubatorami technologicznymi oraz mierzenia efektywności funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu. W latach 2008-2011 przewodnicząca Sekcji Parków i Inkubatorów Technologicznych Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Od maja 2011 r. członek zarządu SOOIPP.Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów Master of Science in Science and Technology Commercialization (MSSTC) na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Dr hab. Dariusz Trzmielak

Członek Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Od 2007r. dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, a od 2008r. pełni funkcję członka rady nadzorczej Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacji UŁ. W latach 2010-2014 pełnił również funkcję członka komitetu inwestycyjnego Funduszu StartMoney. Dr hab. Dariusz Trzmielak pracował w latach 2004-2007 w Amerykańsko-Polski Program Offsetowy Uniwersytet Teksański- Uniwersytet Łódzki, jako Dyrektor Centrum Innowacji. W działalności międzynarodowej jest członekiem Fellows Network Uniwersytetu Teksańskiego w Austin. Dr hab. Dariusz Trzmielak stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania „Komercjalizacja wiedzy i technologii – stymulanty i strategie w 2014 roku. W 1998 roku był stypendystą Fundacji GFPS (Gemeinschaft für Wissenschaft und Kultur in Mittel- und Osteuropa). W 2000 roku odbył też staż naukowy w Justus Liebig Universität w Giessen. Ukończył szkolenie dla dyrektorów w Instytucie Innovation Creativity and Capital Uniwerstytetu Teksańskiego w Austin, gdzie uzyskał certyfikat Instytutu jako specjalista z zakresu transferu wiedzy i technologii. Opublikował ponad 95 prac naukowych w tym 6 książek i 10 monografii samodzielnie lub we współautorstwie redakcyjnym.

Posiada w dorobku 30 pozycje napisane w językach obcych w tym jedną monografię współredagowaną dla Wydawnictwa Purdue University Press (USA).

Warsztat I Instrumenty zwrotne dla IOB i przedsiębiorstw

Warsztat II Strategia zarządzania własnością intelektualną

Marek Truszczyński

Zastępca Dyrektora Departamentu Badań Patentowych w Urzędzie Patentowym RP. Przez jedenaście lat pracował jako asystent w dziale tworzyw konstrukcyjnych Instytutu Chemii Przemysłowej, następnie był kierownikiem laboratorium badawczo-wdrożeniowego firmy chemicznej oraz przez sześć lat współwłaścicielem firmy przetwórstwa tworzyw sztucznych. Od 1999 roku pracuje w Urzędzie Patentowym RP. Jako ekspert w Departamencie Badań Patentowych rozpatruje zgłoszenia z dziedziny chemii organicznej, od 2013 r. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (1975 – 1980) i studiów podyplomowych Politechniki Warszawskiej (1988 – 1989).

Małgorzata Szymańska-Rybak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów podyplomowych w zakresie Integracji europejskiej w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w Urzędzie Patentowym RP obecnie zatrudniony na stanowisku naczelnika Wydziału Sprzeciwów i Obsługi Prawnej w Departamencie Znaków Towarowych. Prelegent i wykładowca na wielu konferencja i szkoleniach dotyczących problematyki znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych.