23-25 maja 2018 Puławy / Kazimierz dolny

rozwój firm sektora msp

zgłoś się

Program konferencji

23 maja środa I dzień

Miejsce: Puławski Park Naukowo Technologiczny, Puławy ul. Ignacego Mościckiego 1

12:00 - 13:00

Walne Zgromadzenie Członków SOOIPP

13:00 - 14:00

Rejestracja i bufet kanapkowy

14:00 - 14:30

Otwarcie Konferencji przywitanie gości
Andżelika Możdżanowska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
Marzena Mażewska - Prezes zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce,
Tomasz Szymajda, Prezes zarządu Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego

14:30 - 16:20

Moderator: Kamil Smerdel

Wsparcie start – upów w Polsce, blaski i cienie realizacji projektów - Włodzimierz Kuc, Zastępca Dyrektora Działu Komercjalizacji Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wsparcie start – upów we Włoszech - Roberto Volpe, Junior adviser at the DG for Industrial Policy, Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Republiki Włoch


Panel dyskusyjny:

Współpraca dużych przedsiębiorstw z podmiotami z sektora MSP – czy i jakie niesie zmiany w firmach ?

Obszar dyskusji: realizacja wspólnych projektów dużych przedsiębiorstw z micro i małymi firmami wymaga z obu stron specyficznego podejścia i budowy kanałów komunikacji pozwalających efektywnie współpracować, czy wysiłek obu stron owocuje zmianami we współpracujących podmiotach? Co się zmienia w firmach w rezultacie tej współpracy?

Uczestnicy: Dr hab. Marcin Konkol Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Rafał Kalisz – wiceprezes Fibrain sp. z o.o., dr Karl Smidt Radca Handlowy Ambasady Austrii, Marek Winkowski – Wiceprezes zarządu Wrocławskiego Parku Technologicznego, Paweł Bochniarz – Prezes zarządu Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej, zarządzający Bridge to MassChallenge Warsaw, Marek Gozdera Urząd Patentowy RP

Pobierz prezentację
16:00 - 16:30

Przerwa kawowa

16:30 - 16:45

Prezentacja: projekt start-up - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.,

16:45 - 18:00

Debata z udziałem uczestników konferencji:

Doświadczenia z realizacji wspólnych innowacyjnych projektów przez duże i małe firmy

Obszar dyskusji: jakie są bariery w realizacji współpracy po obu stronach, jakie obszary współdziałania są najmniej problemowe, czy podejmowane inicjatywy spełniają oczekiwania obu stron?

Uczestnicy: Lech Schimmelpfennig, głównym specjalistą ds. rozwoju technologii i produktów w Grupie Azoty PUŁAWY, przedstawiciel akceleratora, Włodzimierz Kuc, Zastępca Dyrektora Działu Komercjalizacji Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Tomasz Szymajda - Prezes zarządu Puławskiego Parku Naukowo - Technologicznego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (tbc).

18:00 - 20:00

Uroczysta kolacja (coctail), wręczenie nagród w konkursie Innofirma – Parkowe Orły

20:30

Przejazd do Kazimierza Dolnego (dla niezmotoryzowanych)

24 maja czwartek II dzień

Miejsce: Hotel Zajazd Piastowski, Kazimierz Dolny ul. Słoneczna 3

9:30 - 10:30

Stan rozwoju sektora MSP – prof. dr hab. Piotr Niedzielski

Nowe ulgi dla innowacyjnych przedsiębiorstw – Mateusz Gaczyński – Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tbc)

Debata: Co powoduje, że polskie MSP nie są zainteresowane rozwojem?

Moderator: Łukasz Sztern, (sekretarz zarządu SOOIPP)

Uczestnicy:
Prof. Jacek Guliński – Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Wojciech Przybylski – Prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego, Marta Leśniak – zastępca Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, MPiT (tbc), Marta Mizak - Ekspert Departament Innowacji Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Paweł Lulewicz – Wiceprezes zarządu Pomorskiej SEE, dr Piotr Zakrzewski – Zastępca dyrektora Urzędu Patentowego RP, Marzena Mażewska - prezes SOOIPP

Pobierz prezentację
10:30 - 10:45

Przerwa kawowa

Warsztaty tematyczne poświęcone wypracowaniu efektywnych sposobów zachęcenia firm z sektora MSP do podejmowania działań prorozwojowych

10:45 - 12:45

Okrągły stół:

Moderatorzy:
Tomasz Chmal - Przewodniczący Rady Nadzorczej Wrocławskiego Centrum Badań EIT+
Małgorzata Snarska -ekspert SOOIPP

Stymulanty rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP

Celem dyskusji eksperckiej jest wskazanie najbardziej efektywnych stymulant rozwoju w odniesieniu do firm z sektora MSP

Pobierz prezentację

Okrągły stół:

Moderatorzy:
Dr inż. Aleksander –Bąkowski – ekspert SOOIPP
Joanna Rudawska - Kierownik działu projektów rozwojowych w Kieleckim Parku Technologicznym

Prorozwojowe narzędzia/instrumenty wsparcia

Celem dyskusji eksperckiej dokonanie przeglądu obecnie stosowanych instrumentów, analiza ich skuteczności, zaproponowanie nowych dotąd nie stosowanych a mogący bardziej efektywnie wpływać na zachowania przedsiębiorstw.

Pobierz prezentację

Okrągły stół:

Moderatorzy:
Krzysztof Gulda - członek zarządu spółki celowej Uniwersytetu Warszawskiego – UWRC sp. z o.o.
Marek Cieślak – Prezes Zarządu Bionanopark sp. z o.o.

Uwarunkowania środowiskowe rozwoju sektora MSP

Celem dyskusji eksperckiej ustalenie szczególnie istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstw uwarunkowań zewnętrznych ograniczających ich gotowość do podejmowania działań prorozwojowych

12:45 - 13:45

Lunch

Sesje równoległe ukierunkowane z jednej strony na wymianę informacji, a z drugiej na kreowanie nowych rozwiązań lub rekomendacji.

13:45 - 15:45

Dyskusja moderowana: Bariery w działaniu i rozwoju ośrodków innowacji

Moderatorzy: Anna Tórz –wiceprezes zarządu SOOIPP, prof. dr hab. D. Trzmielak – Uniwersytet Łódzki

Pobierz prezentację
15:45 - 16:15

Przerwa kawowa

16:15 - 17:45

Dyskusja panelowa: efektywne wsparcie w rozwoju sektora MSP

Moderator: Łukasz Sztern, Sekretarz zarządu SOOIPP

Uczestnicy: moderatorzy warsztatów + 1 przedstawiciel grupy, przedstawiciele administracji centralnej i regionalnej

Celem jest przedstawienie uczestnikom wniosków z dyskusji warsztatowych i podjęcie dyskusji na temat miejsca OI w procesie działań prorozwojowych w odniesieniu do sektora MSP.

Pobierz prezentację
19:00

Kolacja na statku (rejs po Wiśle)

25 maja piątek III dzień

Miejsce: Hotel Zajazd Piastowski, Kazimierz Dolny ul. Słoneczna 3

9:30 - 13:00

I Warsztat kompetencyjny

Realizator:
Marta Leśniak, Zastępca dyrektora Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych, MIiR
Marzena Mażewska, prezes SOOIPP

Temat: Instrumenty zwrotne dla IOB i przedsiębiorstw

Pobierz prezentację Pobierz prezentację

II Warsztat kompetencyjny

Realizator:
Małgorzata Szymańska-Rybak, Urząd Patentowy RP
Marek Truszczyński - Zastępca Dyrektora Departamentu Badań Patentowych Urząd Patentowy RP.

Strategia zarządzania własnością intelektualną

Pobierz prezentację Pobierz prezentację
13:00 - 13:30

Zakończenie konferencji, prezentacja wniosków konferencyjnych

13:30 - 14:00

Bufet kanapkowy